Meten is weten

Bij het eerste consult

Aan de hand van het intakeformulier die je voor de afspraak per mail toegestuurd krijgt, bespreken we eerst de klachten. Vervolgens doen we een meting om de gezondheidstoestand zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Ik maak gebruik van de volgende technieken:

 1. Bodyscan:
  De meting met de bodyscan gebeurt op blote voeten, het is dan handig om geen panty te dragen. Je wordt gemeten op de volgende punten:
  • Gewicht
  • BMI
  • Vetpercentage
  • Spiermassa
  • Lichaamsvocht
  • Botmassa
  • BMR
  • Metabolische leeftijd
  • Viscerale vetwaarde

 2. Bio resonantie scan
  Hierbij word je gemeten op de volgende punten:
  • Inzicht in de gezondheidstoestand van o.a. de organen
  • Eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen
  • Zuurgraad en ontstekingsgevoeligheid
  • Percentage bruin vet

Aan de hand van de klachten en de meetresultaten en komen we tot een therapie plan. De duur van therapie is afhankelijk van de aard en de oorzaak van klachten.

Vervolgconsult

We evalueren het behandelplan en doen een herhaal meting. Hieruit kan gemeten worden dat het doel behaald is of dat er meer tijd voor nodig is. Indien nodig, passen we het therapieplan bij.